Häst och hälsa

Vikten av en hästs välbefinnande under transport är ofta underskattad. Såvitt det gäller Marcel Jordan Horse Transport, görs det inga eftergifter gällande kvalitet och därmed kostnaderna för transport, vilket gör det möjligt för oss att garantera din hästs välbefinnande under hela sin resa.

Bara det bästa för din häst

Naturligtvis kommer de flesta transporttjänster att lova den bästa omsorgen för din häst, och skryta med många års erfarenhet. Men ofta är den service de faktiskt erbjuder undermålig; konsekvenserna kan bli din värsta mardröm. Så vad är det bästa för din häst? Hur känner vi igen bra hästtransport? På denna sida kommer du läsa om några av de faktorer gällande hästtransport som vi anser vara avgörande för hästens välbefinnande. Marcel Jordan Horse Transport tillämpar genomgående grundprinciper baserade på dessa fakta.

Foder

Alla hästar har tillräckligt med förstklassigt hö och vatten under transporten. Chauffören kommer att kontrollera hästarna regelbundet för att se till detta. Vi använder en speciell typ av hö, rikt på fruktaner, låg proteinhalt, och med ett högt energivärde. Hästar producerar galla men har ingen gallblåsa, vilket gör att galla sipprar in i magen. Syran gallan innehåller kan skada slemhinnan i magen om inga försiktighetsåtgärder vidtas, och det ökar risken för magsår. Det enda sättet att neutralisera syran är genom saliv, som produceras genom att tugga foder. Så småningom kan för lite foder även orsaka luftsnappning eftersom hästen kommer att försöka fylla sin mage på vilket sätt den kan. Utfodrad med hö, kommer en häst att dricka och vice versa – 30 till 40 liter per häst per dag är inget undantag.

Träspån

Det är viktigt att se till att det finns tillräckligt på golvet, eftersom en häst som har gott om spån är mindre benägen att ha problem med att urinera. Om det finns för lite spån, kommer urinen att stänka på benen, vilket gör att djuren slutar innan de är klara. Bortsett från detta, för lite spån orsakar mer nedsmutsning, som varken är bra för hästen och inte heller för utrustningen.

Transport

Marcel Jordan Horse Transport använder specialkonstruerade lastbilar. På grund av vårt unika system, har hästarna sina egna platser, utan att behöva fästa dem, så att de kan flytta sina huvuden upp och ner fritt. Hästen kommer att finna sin resa mindre stressande (det finns många bilder av känsliga hästar som nervöst drar i sina kedjor när de är fästa) och är mindre benägna att utveckla åksjuka.

Alla hästar har en viss mängd lungvätska. På ängen, kommer hästar att tillbringa större delen av dagen med sina huvuden nedböjda. Gravitationen gör att vätskan droppar ut – en droppe kommer att finna sin väg till luftstrupen, orsaka irritation, hästen hostar eller nyser och vätskan tvingas ut. Detta är ett naturligt sätt att rensa lungorna från vätska.

Åksjuka

Om en häst är fäst för hårt, eller om den inte kan röra sitt huvud upp och ner fritt, kommer vätskan att stanna i lungorna. Detta är en naturlig grogrund för en bakterie som orsakar luftvägsinfektioner, den främsta orsaken bakom åksjuka. Friska hästar är mindre benägna att ge efter för sådana bakterier jämfört med hästar med nedsatt motståndskraft, vanligtvis inducerade av stress (inte tillräckligt med vatten och foder, undermåliga reseförhållanden). Åksjuka är oftast inte erkänd som sådan och anges ofta som en lätt förkylning. I extrema fall, kan åksjuka vara dödlig om den inte behandlas på rätt sätt.

Faciliteter

Marcel Jordan Horse Transport lastar alla hästar diagonalt. Forskning har visat att hästar kommer naturligt att inta den positionen på vägen när det ges ett val. En diagonal position tillåter också hästen mer utrymme så att den inte kommer att känna sig tvingad att gnida svansen mot väggen. Hästarna delas av inredda partitioner. Utrymme, ljus och frisk luft är alla tillräckliga och av högsta standard hos Marcel Jordan Horse Transport. Hästar är mer benägna att känna sig sjuka när det inte finns tillräckligt med luft. Det måste finnas tillräckligt med utrymme mellan hästarna, och tillräcklig ventilation, så att hästarna inte svettas eller blir upprörda.

Förare

För varje häst, är att transporteras en krävande sport. Hästen är i rörelse hela tiden och arbetar med rörelserna när fordonet accelererar och bromsar, manövrerar på gropiga eller slingrande vägar. Specifik körförmåga är avgörande. Och inte bara det: en förare måste också ”kunna hästar”. Att hålla sig lugn, förstå och ha tålamod med hästar och deras ägare gör hela skillnaden. Vid varje stopp, kommer våra förare först att säkerställa välbefinnandet hos hästen, fylla på vatten och hötillgång för varje häst, innan de tar hand om sig själva.